Logo

Beliebt

Еще интересное

Yayım tarihi 16 April 2019. Ekstrapiramidal Semptomlar: Them nedenleri nedir ve onları durdurmak... Anatomik ekstrapiramidal sistem beyin sapındaki nöron kümelerinden,kırmızı çekirdeği, dörtlü üst tüberkülleri, retiküler oluşumu, vestibüler çekirdeği kapsar. Kırmızı çekirdeğin büyük aksonları...